Country HOT 20

 Ferry De Wolf

                                                          presents

The Ferry Show        

The Lynda Law Radio Show

The WOLF Country HOT     20

ferry_de_wolf_manages_lynda_law
banner ferry show

LISTEN here to the HOT 20

The HOT 20 social

The HOT 20 on radio

Friday 6 pm Australian time

Friday 9 pm European time

Saturday 5 pm European time

Saturday 8 pm European time

Sunday 9 am European time

Friday 6 pm UK time

Tuesday 9 am UK time

Sunday 5 pm UK time

Why not your station?

Alle online geplaatst materiaal is ter beschikking gesteld van de copyrighthouder(s), of werd van openbare bronnen van het internet gehaald. Niet in alle gevallen is duidelijk of op teksten, foto's, logo's en/of illustraties copyright rust. Diegenen die menen recht te kunnen laten gelden, worden verzocht om contact op te nemen, waarna 'gewraakte' items per direct worden verwijderd, indien daarom wordt gevraagd. Onterecht geplaatste items kunnen nooit tot een financiƫle vergoeding leiden. Personen die artikelen of ingezonden stukken sturen ter publicatie behouden hun auteursrecht, maar verlenen door inzending onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren en in alle uitgaven, in print of elektronisch en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.


WOLF 2013-2020